📲 BẢNG GIÁ CÁC DÒNG IPHONE CŨ,SIÊU LƯỚT,MỚI KÍCH HOẠT RỒI – QUỐC TẾ CHÍNH HÃNG GIÁ CẬP NHẬT MỚI NHẤT.

 [ CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU – KHÔNG LO VỀ GIÁ ]

✅ HÀNG IPHONE CHÍNH HÃNG QUỐC TẾ ” CŨ ” HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
MÁY CÓ XƯỚC NHẸ ,SHOP ĐẢM BẢO MÁY NGUYÊN ZIN CHƯA QUA SỬA CHỮA,THAY THẾ.

* Shop tặng phần quà lên đến 1 triệu đồng gồm: 
* BẢO HÀNH MẶC ĐỊNH 6 THÁNG,BAO XÀI THỬ 15 NGÀY.
* TẶNG CÁP SẠC TRONG 6 THÁNG  (tiết kiệm được khoảng 500k).
* TẶNG CƯỜNG LỰC,ỐP TRONG 6 THÁNG  (tiết kiệm được khoảng 500k).
* HỖ TRỢ GIẢM 50% KHI MUA PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG CÒN 500K-700K.

iPhone 7 plus ” CŨ “ là hàng đã qua sử dụng ZIN máy có xước nhẹ, BẢO HÀNH 6 THÁNG,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 6 tháng.
(đen,hồng)
32g                           4tr200
128                           4tr900
(Vàng,đỏ,trắng) +200k

iPhone 8 ” CŨ ” là hàng đã qua sử dụng ZIN máy có xước nhẹ, BẢO HÀNH 6 THÁNG,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 6 tháng.
4 màu (đen,trắng,vàng,đỏ)
64g                            4tr000
256                            4tr700

iPhone 8 plus ” CŨ ” là hàng đã qua sử dụng ZIN máy có xước nhẹ, BẢO HÀNH 6 THÁNG,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 6 tháng.
64g                            5tr900 đen
256                            7tr100 đen
(vàng,đỏ,trắng)+ 200k

iPhone X ” CŨ ” là hàng đã qua sử dụng ZIN máy có xước nhẹ, BẢO HÀNH 6 THÁNG,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 6 tháng.
64g                            6tr500 đen,trắng
256                            7tr500 đen,trắng

iPhone Xs ” CŨ ” là hàng đã qua sử dụng ZIN máy có xước nhẹ, BẢO HÀNH 6 THÁNG,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 6 tháng.
64g                              7tr500  đen,trắng
256                              8tr500  đen,trắng
                                    (vàng +300k)

iPhone Xs max ” CŨ ” là hàng đã qua sử dụng ZIN máy có xước nhẹ, BẢO HÀNH 6 THÁNG,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 6 tháng.
64g                               10tr300 đen,trắng
256                               11tr500 đen,trắng
                                     (vàng +400k)

iPhone 11 ” CŨ ” là hàng đã qua sử dụng ZIN máy có xước nhẹ, BẢO HÀNH 6 THÁNG,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 6 tháng.
64g                                 11tr900 đỏ
128                                 13tr100 đỏ
(đen,tím,vàng,trắng +200),(xanh +400) 

iPhone Pro ” CŨ ” là hàng đã qua sử dụng ZIN máy có xước nhẹ, BẢO HÀNH 6 THÁNG,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 6 tháng.
Trắng,đen,vàng,xanh
64g                                  14tr500 
256                                  16tr000 

iPhone Pro max ” CŨ ” là hàng đã qua sử dụng ZIN máy có xước nhẹ, BẢO HÀNH 6 THÁNG,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 6 tháng.
64g                                   17tr500 đen,trắng
256                                   19tr500 đen,trắng
                                       (vàng,xanh + 500k)

✅ HÀNG IPHONE CHÍNH HÃNG QUỐC TẾ ” SIÊU LƯỚT ” là đã qua sử dụng trong 1 thời gian ngắn máy ZIN,Pin cao, rất đẹp gần như mới SHOP ĐẢM
BẢO MÁY NGUYÊN ZIN CHƯA QUA SỬA CHỮA,THAY THẾ.

* Shop tặng phần quà lên đến hơn 2 triệu đồng gồm: 
* TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 5% 1 NĂM 1 ĐỔI 1 (Trị giá 500k – 1tr500 )
* TẶNG CÁP SẠC TRONG 1 NĂM  (tiết kiệm được khoảng 500k)
* TẶNG CƯỜNG LỰC,ỐP TRONG 1 NĂM  (tiết kiệm được khoảng 500k)
* HỖ TRỢ GIẢM 50% KHI MUA PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG CÒN 500K-700K.

iPhone 7 plus ” SIÊU LƯỚT ” Pin cao, ZIN đẹp như mới,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
(đen,hồng)
32g                           5tr700
128                           6tr400
(Vàng,đỏ,trắng) +200k

iPhone 8 ” SIÊU LƯỚT ” Pin cao, ZIN đẹp như mới,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
4 màu (đen,trắng,vàng,đỏ)
64g                            5tr500
256                            6tr200

iPhone 8 plus ” SIÊU LƯỚT ” Pin cao, ZIN đẹp như mới,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
64g                            7tr400  đen
256                            8tr600 đen
(vàng,đỏ,trắng)+ 200k

iPhone X ” SIÊU LƯỚT ” Pin cao, ZIN đẹp như mới,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
64g                            8tr000 đen, trắng
256                            9tr000 đen, trắng 

iPhone Xs ” SIÊU LƯỚT ” Pin cao, ZIN đẹp như mới,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
64g                              9tr000  đen,trắng
256                             10tr000  đen,trắng
                                      (vàng +300k)

iPhone Xs max ” SIÊU LƯỚT ” Pin cao, ZIN đẹp như mới,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
64g                               11tr800 đen,trắng
256                               13tr000 đen,trắng
                                        (vàng +400k)

iPhone 11 ” SIÊU LƯỚT ” Pin cao, ZIN đẹp như mới,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
64g                                 13tr400 đỏ
128                                 14tr600 đỏ
(đen, tím,vàng,trắng +200),(xanh +400) 

iPhone Pro ” SIÊU LƯỚT ” Pin cao, ZIN đẹp như mới,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
Trắng,đen,vàng,xanh

64g                                  16tr000 
256                                  17tr500 

iPhone Pro max ” SIÊU LƯỚT ” Pin cao, ZIN đẹp như mới,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
64g                                   19tr000 đen,trắng
256                                   21tr000 đen,trắng
                                       (vàng,xanh + 500k)

✅HÀNG IPHONE CHÍNH HÃNG QUỐC TẾ ” MỚI KÍCH HOẠT RỒI  là tồn kho
từ hãng hoặc các công ty phân phối nhập số lượng lớn từ hãng apple với giá rẻ
(giá sỉ) rồi kích hoạt trên hệ thống để bán rẻ ra thị trường để lấy số lượng (doanh số),hình thức máy mới đẹp,chất lượng đảm bảo như hàng chưa kích hoạt,PIN 100%, SHOP ĐẢM BẢO MÁY NGUYÊN ZIN CHƯA QUA SỬA CHỮA,THAY THẾ.

* Shop tặng phần quà lên đến hơn 2 triệu đồng gồm: 
* TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 5% 1 NĂM 1 ĐỔI 1 (Trị giá 500k – 1tr500 )
* TẶNG CÁP SẠC TRONG 1 NĂM  (tiết kiệm được khoảng 500k)
* TẶNG CƯỜNG LỰC,ỐP TRONG 1 NĂM  (tiết kiệm được khoảng 500k)
* HỖ TRỢ GIẢM 50% KHI MUA PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG CÒN 500K-700K.

iPhone X ” MỚI KÍCH HOẠT RỒI ” PIN 100% MỚI ĐẸP,NGUYÊN ZIN,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
2 màu (đen,trắng)
64g                             9tr000 đen, trắng
256                            10tr000 đen, trắng 

iPhone Xs ” MỚI KÍCH HOẠT RỒI ” PIN 100% MỚI ĐẸP,NGUYÊN ZIN,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
64g                              10tr000  đen,trắng
256                              11tr000  đen,trắng
(vàng +300k)

iPhone Xs max ” MỚI KÍCH HOẠT RỒI ” PIN 100% MỚI ĐẸP,NGUYÊN ZIN,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
64g                               12tr800 đen,trắng
256                               14tr000 đen,trắng
(vàng +400k)

iPhone 11 ” MỚI KÍCH HOẠT RỒI ” PIN 100% MỚI ĐẸP,NGUYÊN ZIN,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
64g                                     14tr400 đỏ
128                                     15tr600 đỏ
(đen, tím,vàng,trắng +200),(xanh +400) 

iPhone Pro ” MỚI KÍCH HOẠT RỒI ” PIN 100% MỚI ĐẸP,NGUYÊN ZIN,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
Trắng,đen,vàng,xanh
64g                                     17tr000 
256                                     18tr500

iPhone Pro max ” MỚI KÍCH HOẠT RỒI ” PIN 100% MỚI ĐẸP,NGUYÊN ZIN,TẶNG BẢO HÀNH VÀNG 1 NĂM 1 ĐỔI 1,tặng sạc và cáp loại 1 + cường lực và ốp lưng trong 1 năm.
64g                                   20tr000 đen,trắng
256                                   22tr000 đen,trắng
(vàng,xanh + 500k)

✅HÀNG IPHONE CHÍNH HÃNG QUỐC TẾ ” MỚI CHƯA KÍCH HOẠT ” là hàng  đủ 12 tháng bảo hành apple mới nguyên hộp nguyên seal phụ kiện đầy đủ.
* Shop tặng phần quà lên đến hơn 1 triệu đồng gồm:
* BAO XÀI THỬ 15 NGÀY.(HỖ TRỢ MUA BH VÀNG 5%,LỖI 1 NĂM 1 ĐỔI 1)
* TẶNG CÁP SẠC TRONG 1 NĂM  (tiết kiệm được khoảng 500k)
* TẶNG CƯỜNG LỰC,ỐP TRONG 1 NĂM  (tiết kiệm được khoảng 500k)
* HỖ TRỢ GIẢM 50% KHI MUA PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG CÒN 500K-700K.

IP 12/Mini/Pro/Pro max ” MỚI CHƯA KÍCH HOẠT “,nguyên hộp mới 100%,bảo hành 12 tháng apple
call …
Hồ Chí Minh: 0969 187 999
Hà Nội:          0866 618 868
Vinh:             ‪0961 81 79 79
để biết giá chính xác mỗi ngày

Apple Watch Siri 3/4/5/6 ” MỚI CHƯA KÍCH HOẠT “,nguyên hộp mới 100% bảo hành 12 tháng apple
call …
Hồ Chí Minh: 0969 187 999
Hà Nội:          0866 618 868
Vinh:             ‪0961 81 79 79
để biết giá chính xác mỗi ngày

***GIÁ BÁN LẺ CÁC LOẠI PHỤ KIỆN ZIN (bảo hành 1 năm 1 đổi 1)

– Củ sạc zin 6s tới xs max – ip11- SE2 giá 180k (bán theo máy 100k)
– Dây sạc zin 6s tới xs max – ip11- SE2 giá 180k (bán theo máy 100k)
– Tai nghe zin ip7 tới xs max – ip11- SE2 giá 350k (bán theo máy 250k)
– Dây sạc zin pro-pro max – giá 300k (bán theo máy 200k)
– Củ sạc nhanh 18w zin pro-pro max – giá 400 (bán theo máy 300k)
– Tai nghe zin pro-pro max giá 400k (bán theo máy 300k)
– Củ sạc ipad 12w giá 300k (bán theo máy 200k)

*** PHỤ KIỆN CAO CẤP LOẠI TỐT NHẤT (bảo hành 6 tháng 1 đổi 1)

– Củ sạc cao cấp  6s tới xs max – ip11  giá 70k
– Dây sạc cao cấp 6s tới xs max – ip11 giá 70k
– Củ sạc cao cấp các dòng 11pro và 12 giá 150k
– Cáp sạc cao cấp các dòng 11pro và 12 giá 100k

✔️ Tặng ”BẢO HÀNH VÀNG 5%” 1 năm 1 đổi 1 tất cả các lỗi nhà sản xuất.(Tiết kiệm được 500k-1tr500)

✔️ Hỗ trợ trả góp đơn giản chỉ cần 10%-70% giá trị máy + CMND + bằng lái (hoặc hộ khẩu)18 tuổi trở lên,lãi suất 0%,1%,2%,3% tuỳ gói và tuỳ ngân hàng.

✔️ Cạnh tranh cả về giá và chất lượng luôn ưu tiên hàng đầu.(Hàng luôn zin và chính hãng)

✔️ Tặng sạc cáp, cường lực,ốp lưng trong vòng 1 năm (Tiết kiệm khoảng 1 triệu)

✔️Nơi duy nhất bán phụ kiện đi kèm máy mới hay cũ tất cả đều zin chính hãng mới 100%.

✔️Thu máy cũ giá cao hỗ trợ đổi ngay máy mới,bù số tiền chênh lệch còn lại hoặc trả góp.

✔️Thay thế, sửa chữa,ép kính các loại điện thoại lấy liền, giá tốt nhất thị trường, bảo hành dài

✔️Đặt hàng online siêu tốc,khách chuyển khoản trước 50% – 100% shop gửi tận nhà toàn quốc miễn phí chỉ 2-3 ngày là nhận máy.

✅ THÔNG TIN HỆ THỐNG (Giờ làm việc từ 8h30-20h30)

 ✔️ Chi nhánh 1:618 Nguyễn kiệm,Phú Nhuận, HCM.  ☎ Hotline: ‪096918799‬9

✔️ Chi nhánh 2: 65 Nguyễn trãi ,Thanh Xuân, Hà Nội.  ☎ Hotline: ‪0866618868

✔️ Chi nhánh 3: 337 Lê duẩn,Trung đô,Vinh,Nghệ an.  ☎ Hotline: ‪0961817979